ANTL. Tái định hình giao tiếp, chăm sóc, và hỗ trợ người bệnh và gia đình người bệnh sa sút trí tuệ.

ANTL. Tái định hình giao tiếp, chăm sóc, và hỗ trợ người bệnh và gia đình người bệnh sa sút trí tuệ.
10 Downloads

Hội thảo Ngôn ngữ và Thính học Châu Á – Thái Bình Dương 12/2023.

Thành phố Hồ Chí Minh

Slide báo cáo. Hội thảo 3.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này