Kỹ Thuật Sàng Lọc Trẻ Tự Kỷ Bằng Bảng Kiểm M-CHAT

I. ĐẠI CƯƠNG

Bảng kiểm sàng lọc tự kỷ ở trẻ nhỏ có sửa đổi (Modified Checklist Autism in Toddlers – M-CHAT 23) được dùng để sàng lọc trẻ tự kỷ trong độ tuổi 18 – 30 tháng. Bảng kiểm này được Robin và cộng sự thiết kế tại Mỹ năm 2001 với 23 câu hỏi, chỉ mất năm đến mười phút để phỏng vấn cha mẹ và đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới

II. CHỈ ĐỊNH

 • Trẻ chậm phát triển tinh thần, chậm phát triển ngôn ngữ.
 • Trẻ nghi ngờ tự kỷ.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

 • Không có

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện quy trình kỹ thuật

 • Bác sĩ phục hồi chức năng, cử nhân hoặc kỹ thuật viên ngôn ngữ

2. Phương tiện

 • Dụng cụ học tập: sách, tranh, đồ chơi, đồ dùng học tập….

3. Người bệnh

 • Trẻ không đang giai đoạn ốm sốt.
 • Cha mẹ người bệnh có khả năng hiểu ngôn ngữ lời nói và chữ viết.

4. Hồ sơ bệnh án

 • Điền đầy đủ thông tin theo quy định của Bộ Y tế.
 • Ghi nhận xét trước thực hiện.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

 • Bước 1: kiểm tra tên trẻ với phiếu chỉ định.
 • Bước 2: tiến hành kỹ thuật (thời gian thực hiện từ 15 – 20 phút).

1. Điền phiếu M- CHAT 23

 • Phát phiếu cha mẹ hoặc người chăm sóc chính để họ tự điền.
 • Phỏng vấn cha mẹ hoặc người chăm sóc chính (nếu họ không biết đọc).
 • Đọc từng câu hỏi.

Anh (Chị) cố gắng trả lời chính xác các câu hỏi để trẻ có thể được phát hiện sớm và can thiệp sớm khi có các dấu hiệu bất thường bằng cách khoanh tròn vào câu trả lời có hoặc không. Cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Với những hành vi hiếm gặp (ví dụ: bạn chỉ nhìn thấy một hoặc hai lần) thì hãy trả lời là không.

2. Kết luận

 • Trẻ bình thường: nếu tất cả các câu trả lời của trẻ đều ở ô trắng.
 • Trẻ nghi ngờ tự kỷ: nếu có từ 3 câu trả lời trở lên rơi vào ô bôi đen bất kỳ hoặc có từ 2 câu trả lời trở lên rơi vào ô bôi đen thuộc các câu hỏi chủ chốt (Các câu hỏi in đậm: Câu 2, 7, 9, 13, 14, 15). Các trẻ này cần được khám đánh giá tiếp.

VI. THEO DÕI

 • Sự hợp tác của cha mẹ và trẻ trong quá trình đánh giá.

VII. TAI BIẾN

 • Không có.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể sử dụng Bảng Kiểm M CHAT 23 có tính điểm do YHOCPHUCHOI thiết kế.

Theo: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (ĐỢT 2) (Ban hành kèm theo Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bạn không thể copy nội dung ở trang này