Lượng Giá Sự Phát Triển Theo Nhóm Tuổi Bằng Kỹ Thuật ASQ

I. ĐẠI CƯƠNG

 • Bộ câu hỏi theo tuổi và giai đoạn (ASQ II) được một nhóm các tác giả thiết kế từ năm 1979, là bộ câu hỏi phỏng vấn cha mẹ và người chăm sóc về sự phát triển của trẻ theo lứa tuổi. Bộ câu hỏi theo tuổi và giai đoạn được xây dựng dựa trên các mốc phát triển bình thường của trẻ. Bộ câu hỏi này đ được sử dụng để theo dõi sự phát triển của trẻ và phát hiện sớm nhất (từ lúc 4 tháng) các trẻ có rối loạn phát triển hoặc tự kỷ.
 • Bộ câu hỏi ASQ II bao gồm mười chín bộ câu hỏi cho trẻ từ 4 tháng đến 60 tháng tuổi (4 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 12 tháng, 14 tháng, 16 tháng, 18 tháng, 20 tháng, 22 tháng, 24 tháng, 27 tháng, 30 tháng, 33 tháng, 36 tháng, 42 tháng, 48 tháng, 54 tháng, 60 tháng). Tập trung chủ yếu vào sáu kỹ năng: (1) Kỹ năng Giao tiếp; (2) Kỹ năng Vận động thô sơ; (3) Kỹ năng Vận động tinh tế; (4) Kỹ năng bắt chước và học; (5) Kỹ năng Cá nhân-Xã hội; (6) Đánh giá chung.
 • Bộ câu hỏi ASQ III được thiết kế năm 2009 bao gồm 21 bộ câu hỏi từ 2 tháng đến 60 tháng tuổi (bổ sung thêm 2 mẫu phiếu 2 tháng và 9 tháng so với bộ ASQ II).

II. CHỈ ĐỊNH

 • Trẻ bại não.
 • Trẻ chậm phát triển tinh thần, chậm phát triển ngôn ngữ.
 • Chậm phát triển vận động.
 • Trẻ Tự Kỷ.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có.

IV. CHUẨN BỊ

1. Người thực hiện

Bác sĩ phục hồi chức năng, cử nhân hoặc kỹ thuật viên ngôn ngữ.

2. Phương tiện

Dụng cụ học tập: sách, tranh, đồ chơi….

3. Người bệnh

 • Trẻ không đang giai đoạn ốm sốt.
 • Giải thích cho gia đình về phiếu đánh giá và các nội dung đánh giá.

4. Hồ sơ bệnh án

 • Điền đầy đủ thông tin theo quy định của Bộ Y tế.
 • Kiểm tra tên trẻ với phiếu chỉ định.
 • Ghi nhận xét trước lượng giá.

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thời gian thực hiện kỹ thuật trung bình: 20 – 30 phút.

 • Bước 1: tính tuổi của trẻ theo tháng và ngày.
 • Bước 2: chọn phiếu lượng giá.
 • Bước 3: tiến hành lượng giá.

1. Nội dung phiếu ASQ

Làm mẫu với bộ công cụ ASQ cho trẻ 24 tháng.

2. Cách lượng giá

 • Bước 1: điền đầy đủ các thông tin hành chính
 • Bước 2: đọc từng câu trong mỗi lĩnh vực. Hỏi cha mẹ kết hợp với quan sát trẻ.
 • Sau đó tích dấu nhân vào câu trả lời tương ứng với các câu hỏi.
 • Bước 3: cách tính điểm Có = 10 điểm; Đôi khi = 5 điểm; Không = 0 điểm

Chú ý: không cho điểm phần các dấu hiệu chung

Bước 4: kết luận

Trẻ có bất thường về sự phát triển khi:

 • Lĩnh vực giao tiếp < 36,5 điểm
 • Lĩnh vực vận động thô < 36 điểm
 • Lĩnh vực vận động tinh < 36,4 điểm
 • Lĩnh vực bắt chước và học < 32,9 điểm
 • Lĩnh vực cá nhân xã hội < 35,6 điểm.

Nếu trẻ có bất thường bất cứ lĩnh vực nào trong năm lĩnh vực kể trên cũng cần gửi đi khám bác sĩ chuyên khoa Phục hồi chức năng Nhi.

Lưu ý: các bộ công cụ ASQ khác có cách làm tương tự bộ ASQ 24 tháng.

VI. THEO DÕI

 • Sự hợp tác của cha mẹ và trẻ trong quá trình lượng giá.

VII. TAI BIẾN

 • Không có.

Theo: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (ĐỢT 2) (Ban hành kèm theo Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bạn không thể copy nội dung ở trang này