PHCN Online Books

Các tài liệu do PHCN Online biên soạn được chuyển thành ebook

VĐTL: Lượng giá và can thiệp Tư thế và Thăng bằng
VĐTL: Lượng giá và can thiệp Tư thế và Thăng bằng

Tài liệu tập huấn về tư thế và thăng bằng.

Minh Dat Rehab chuyển sang dạng epub cho tiện. Mong bạn đọc góp ý.

Ebook Giải phẫu chức năng Thân mình
Ebook Giải phẫu chức năng Thân mình

Ebook mini Giải phẫu chức năng thân minh

PHCN Books

Ebook Dáng đi và Phân tích Dáng đi
Ebook Dáng đi và Phân tích Dáng đi

Y HỌC PHỤC HỒI xin giới thiệu mini-book Dáng đi và Phân tích dáng đi, 1st ed dưới định dạng epub. Có thể tải phần mềm PocketBook, Moon reader để đọc trên android, Sách (Books) để đọc trên IOS.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này