Mốc phát triển Giao tiếp ở Trẻ 19 – 24 tháng tuổi

Video về các mốc phát triển giao tiếp ở trẻ 19 – 24 tháng tuổi minh hoạ cho cha mẹ và người chăm sóc ví dụ về các mốc  tiếp mà em bé nên đạt được khi được 2 tuổi.

Các mốc phát triển chính

Trước 21 tháng:

 • Sử dụng ít nhất 50 từ 
 • Bắt chước các từ mới 
 • Gọi tên đồ vật và tranh ảnh 
 • Hiểu các đại từ đơn giản (tôi, bạn, của tôi) 
 • Xác định được 3-5 bộ phận cơ thể khi được gọi tên 
 • Nhanh chóng hiểu các từ mới 

Vào lúc được 24 tháng:

 • Bắt đầu sử dụng 2 cụm từ
 • Sử dụng đại từ đơn giản (tôi, bạn, của tôi)
 • Hiểu các từ hành động
 • Sử dụng cử chỉ và lời nói trong trò chơi giả vờ
 • Làm theo hướng dẫn gồm 2 bước có liên quan, ví dụ: “Con hãy nhặt áo lên và đem đến cho mẹ”
 • Thích nghe kể chuyện

Nguồn:

 • Pathways.org

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này