Bb20. Tập bé lăn từ ngửa sang sấp


Tên tiếng Anh:

  • Baby development’ Rolling supine to prone

Mục đích:

  • tập cho bé chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp

Hướng dẫn tập:

  • Đặt trẻ nằm ngửa
  • Đặt một món đồ chơi một bên bé phía bạn muốn bé lăn sang
  • Đảm bảo đồ chơi ngay trên đầu của bé
  • Nếu bạn muốn giúp trẻ lăn sang trái, hãy nâng chân phải của bé lên và đưa chân chéo sang bên trái.
  • Bé sẽ vận động theo bằng cách đưa tay và vai qua để với tới đồ chơi.

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này