Tt10. Bài tập Phản xạ Cột sống Thiên thần Tuyết


Tên tiếng anh:

  • Snow Angel Spinal Reflex

Mục đích:

  • Tập điều hợp chân tay và phản xạ cột sống

Hướng dẫn tập

  • Nằm ngửa thẳng lưng. Đặt hai tay của bạn bên cạnh thân.
  • Di chuyển hai chân của bạn ra xa nhau, đồng thời, di chuyển cánh tay của bạn ra ngoài và đưa lên đầu của bạn.
  • Khi bạn đã di chuyển tay và chân xa đến mức thoải mái, hãy đưa chúng trở lại đường giữa thân.
  • Lặp lại
  • Bài tập này có thể giúp phát triển sự điều  hợp và phản xạ cột sống.

Nguồn:

  • Rehab My Patient

Hôm nay là ngày 30-05-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này