S09. Nằm ngửa xoay ngoài vai với gậy 1

Tên tiếng Anh:

  • Assisted Shoulder External Rotation In Supine With Stick-1

Hướng dẫn tập:

  • Nằm ngửa với cánh tay đau của bạn đặt trên một chiếc gối bên cạnh.
  • Giữ gậy bằng cả hai tay với cả hai khuỷu tay gập một góc 90 độ.
  • Dùng cánh tay bên lành đẩy gậy ngang cơ thể về phía cánh tay bên đau để xoay cánh tay ra ngoài.
  • Giữ cánh tay sát thân mình.
  • Di chuyển cánh tay trở lại vị trí bắt đầu.
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Physitrack

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này