Trẻ 0-3 tháng: Mốc phát triển cảm giác


Tên tiếng Anh:

  • 0-3 month Key Milestones: Sensory

Đặc điểm:

  • Trong khi nằm ngửa, cố gắng với lấy một món đồ chơi được giữ ở phía trên ngực trẻ
  • Trong khi nằm ngửa, nhìn dõi theo một đồ chơi được đưa từ bên này sang bên kia
  • Khi nằm ngửa, giữ đầu ở giữa để nhìn khuôn mặt hoặc đồ chơi
  • Có thể yên tĩnh bằng cách đong đưa, sờ chạm và các âm thanh nhẹ nhàng
  • Thích nhiều loại vận động

Nguồn:

  • Pathways.org

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này