Trẻ 0-3 tháng: Mốc phát triển vận động

Tên tiếng Anh:

  • 0-3 month Key Milestones: Motor

Đặc điểm:

  • Khi nằm sấp, chống lên hai tay
  • Khi nằm sấp, nâng và ngẩng đầu lên
  • Có thể chuyển nắm tay từ nắm sang mở
  • Có thể đưa bàn tay lên miệng
  • Đưa chân và tay khỏi bề mặt khi bị kích thích

Nguồn:

  • Pathway.org

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này