Trẻ 10 – 12 tháng: Mốc phát triển giao tiếp

Các mốc phát triển chính

 • Sử dụng các từ  “mama” hoặc “papa” một cách có ý nghĩa
 • Đáp ứng các yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Đến đây”
 • Tạo ra những chuỗi dài từ vô nghĩa trong giao tiếp xã hội
 • Nói một hoặc hai từ
 • Bắt chước âm thanh giọng nói
 • Tiếng bập bẹ có âm thanh và nhịp điệu của lời nói
 • Chú ý đến nơi bạn đang nhìn và chỉ vào
 • Đáp ứng với “không”
 • Bắt đầu sử dụng các vận của bàn tay để truyền đạt mong muốn và nhu cầu, ví dụ: vươn tay tới để được bế

Hãy hành động sớm bằng cách liên hệ với nhân viên y tế nếu con bạn:

 • Không quay đầu khi ai đó gọi tên bé
 • Không nhận ra được các từ quen thuộc, chẳng hạn như “mẹ” hoặc “mama”, bố hoặc “papa”

Nguồn:

 • Pathways.org

Tên tiếng Anh:

 • Communication milestone: 10- 12 months

Các mốc phát triển chính

 • Sử dụng các từ  “mama” hoặc “papa” một cách có ý nghĩa
 • Đáp ứng các yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Đến đây”
 • Tạo ra những chuỗi dài từ vô nghĩa trong giao tiếp xã hội
 • Nói một hoặc hai từ
 • Bắt chước âm thanh giọng nói
 • Tiếng bập bẹ có âm thanh và nhịp điệu của lời nói
 • Chú ý đến nơi bạn đang nhìn và chỉ vào
 • Đáp ứng với “không”
 • Bắt đầu sử dụng các vận của bàn tay để truyền đạt mong muốn và nhu cầu, ví dụ: vươn tay tới để được bế

Hãy hành động sớm bằng cách liên hệ với nhân viên y tế nếu con bạn:

 • Không quay đầu khi ai đó gọi tên bé
 • Không nhận ra được các từ quen thuộc, chẳng hạn như “mẹ” hoặc “mama”, bố hoặc “papa”

Nguồn:

 • Pathways.org

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này