V27. Tập vận động khớp vai với ròng rọc qua đầu


Bên cạnh gậy, ròng rọc qua đầu là một dụng cụ đơn giản, dễ áp dụng cho các bài tập vận động vùng vai.

Hôm nay là ngày 17-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này