Màng phổi và khoang màng phổi


Video về giải phẫu khoang màng phổi, màng phổi thành và màng phổi tạng

Hôm nay là ngày 19-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này