Tt54. Mountain Climber Squat

Tên tiếng Anh:

  • Mountain Climber Squat thrust
  • Leo núi và nhảy squat

Mục đích:

  • Là bài tập các cơ lớn toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này