Bát đoạn cẩm 1


Bát đoạn cẩm (Ba Duan Jin, 8 Brocades) là một phương pháp thể dục làm cường tráng thân thể của Trung Quốc thời cổ. Có người nghiên cứu cho biết: lưu hành đến giờ đã hơn 800 năm. Môn này gồm có 8 loại động tác nên gọi là Bát đoạn cẩm. Danh xưng của 8 loại động tác này như sau :

1. Lưỡng thủ thái thiên lý tam tiêu

2. Tả hữu khai công trị xạ điêu

3. Điền lý tỳ vị đơn cử thủ

4. Ngũ lao thất thương vọng hậu tiền.

5. Dao đầu bãi vỹ, khử tâm hỏa

6. Lương thủ phan túc cố thận yên.

7. Toàn quyền nộ mục tăng khí lực.

8. Bối hận thất điên bách bệnh tiên.

Tạm dịch là:

1. Hai tay nâng trời điều lý tam tiêu.

2. Dương cung 2 bên trái phải như bắn chim điêu

3. Chỉ cần giơ 1 tay đủ điều lý tỳ và vị.

4. Mệt mỏi hư hao nhìn ra sau là hết

5. Lay đầu lắc đuôi trừ bỏ tâm hỏa.

6. Hai tay níu chân làm mạnh mẽ thận và lưng

7. Nắm quyền trừng mắt tăng khí lực.

8. Vứt ra sau lưng hết mọi bệnh tật.

XEM THÊM: Bát đoạn cẩm. PHCN Online

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này