Thái Cực Quyền Dương Gia, 85 thức

Video minh hoạ Thái cực quyền Dương gia, 85 thức

Võ sư: Zhao Youpin

Đã được Minh Dat Rehab edit lại nhanh hơn một tí cho dễ tập, và thêm tiếng Việt.

Tên chiêu thức

1 Dự bị thức (Thức dự bị)

2 Khởi thức (Thế khởi đầu)

3 Lãm tước vĩ (Vuốt đuôi công)

4 Đơn tiên (Một cây roi)

5 Đề thủ thượng thế (Thế thủ nâng tay lên)

6 Bạch hạc lượng sí (Hạc trắng xòe cánh)

7 Tả lâu tất ảo bộ (Bước chân trái quét đầu gối bên trái ấn chưởng phải)

8 Thủ huy tỳ bà (Tay gẩy đàn tỳ bà)

9 Tả hữu lâu tất ảo bộ (Bước chân quét đầu gối ấn chưởng (trái phải)

10 Thủ huy tỳ bà (Tay gẩy đàn tỳ bà)

11 Tả lâu tất ảo bộ (Bước chân trái quét đầu gối bên trái ấn chưởng phải)

12 Tấn bộ ban lan chùy (Bước tiến gạt ngăn chặn đấm)

13 Như phong tự bế (Như gió tự đóng)

14 Thập tự thủ (Tay chữ “thập”)

15 Bảo hổ quy sơn (Ôm hổ về núi)

16 Chẩu để khán trùy (Đáy chỏ nhìn tay đấm)

17 Tả hữu đảo niệm hầu (Đuổi khỉ lui lại (trái phải)

18 Tà phi thức (Thế bay xéo)

19 Đề thủ thượng thế (Thế nâng tay lên)

20 Bạch hạc lượng sí (Hạc trắng xòe cánh)

21 Tả lâu tất ảo bộ (Bước chân trái quét đầu gối bên trái ấn chưởng phải)

22 Hải để châm (Kim đâm đáy biển)

23 Phiến thông bối (Quạt mát lưng)

24 Phiết thân chùy (Ném chùy)

25 Tấn bộ ban lan chùy (Tiến bước gạt tay chặn đấm)

26 Thượng bộ lãm tước vĩ (Bước lên vuốt đuôi chim công)

27 Đơn tiên (Một cây roi)

28 Vân thủ (Tay xoay như mây bay)

29 Đơn tiên (Một cây roi)

30 Cao thám mã (Xoa đầu ngựa)

31 Tả hữu phân cước

32 Chuyển thân đặng cước (Chuyển thân đá gót )

33 Tả hữu lâu tất ảo bộ (Bước chân quét đầu gối ấn chưởng (trái phải)

34 Tiến bộ tài chùy (Bước lên cắm chùy)

35 Phiên thân phiết thân chùy (Ném chùy)

36 Tấn bộ ban lan chùy (Bước tiến gạt ngăn chặn đấm)

37 Hữu đặng cước (Đá gót bên phải)

38 Tả đả hổ thức (Thế đánh hổ bên trái)

39 Hữu đả hổ thức (Thế đánh hổ bên phải)

40 Hồi thân hữu đặng cước (Lùi thân đá gót bên phải)

41 Song phong quán nhĩ  (Hai luồng gió thổi vào tai)

42 Tả đặng cước (Đá gót bên trái)

43 Chuyển thân hữu đặng cước (Chuyển thân đá gót bên phải)

44 Tấn bộ ban lan trùy (Bước tiến gạt ngăn chặn đấm)

45 Như phong tự bế (Như ngăn như chặn như gió tự đóng)

46 Thập tự thủ (Tay chữ “thập”)

47 Bảo hổ quy sơn (Ôm cọp về núi)

48 Tả đơn tiên (Một cây roi bên trái)

49 Dã mã phân tông (Ngựa hoang lắc bờm)

50 Lãm tước vĩ (Vuốt đuôi công)

51 Đơn tiên (Một cây roi)

52 Ngọc nữ xuyên thoa (Thiếu nữ đưa thoi)

53 Lãm tước vĩ (Vuốt đuôi công)

54 Đơn tiên (Một cây roi)

55 Vân thủ (Tay xoay như mây bay)

56 Đơn tiên (Một cây roi)

57 Hạ thế

58 Kim kê độc lập (Gà vàng đứng một chân)

59 Tả hữu đảo niệm hầu (Đuổi khỉ lui lại (trái phải)

60 Tà phi thức (Thế bay xéo)

61 Đề thủ thượng thế (Thế nâng tay lên)

62 Bạch hạc lượng sí (Hạc trắng xòe cánh)

63 Tả lâu tất ảo bộ (Bước chân trái quét đầu gối bên trái ấn chưởng phải)

64 Hải để châm (Kim đâm đáy biển)

65 Phiến thông bối (Quạt mát lưng)

66 Chuyển thân bạch xà thổ tín (Chuyển thân, rắn trắng nhả độc)

67 Ban lan chùy (Bước tiến gạt ngăn chặn đấm)

68 Lãm tước vĩ (Vuốt đuôi công)

69 Đơn tiên (Một cây roi)

70 Vân thủ (Tay xoay như mây bay)

71 Đơn tiên (Một cây roi)

72 Cao thám mã đới xuyên chưởng (Xoa đầu ngựa đánh xuyên chưởng)

73 Thập tự thoái (Bước lui hình chữ “thập”)

74 Tiến bộ chỉ đơn chùy (Bước lên đánh 1 chùy)

75 Thượng bộ lãm tước vĩ (Bước lên vuốt đuôi công)

76 Đơn tiên (Một cây roi)

77 Hạ thế

78 Thượng bộ thất tinh (Bước lên bảy ngôi sao)

79 Thối bộ khóa hổ (Bước lui khóa hổ)

80 Chuyển thân bãi liên (Xoay người hai tay (quét qua tay), đá tạt lá sen)

81 Loan cung xạ hổ (Dương cung bắn hổ)(

82 Tấn bộ ban lan chùy  (Bước tiến gạt ngăn chặn đấm)

83 Như phong tự bế  (Như gió tự đóng)

84 Thập tự thủ (Tay chữ “thập”)

85 Thâu thế, Thái Cực Hoàn nguyên (Thâu quyền)


Hôm nay là ngày 19-06-2024

Hãy để lại lời bình

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này