Dáng đi bệnh nhân Parkinson


 

Video minh hoạ dáng đi một bệnh nhân Parkinson:

  • Đông cứng: Freezzing
  • Bước dồn: Festination

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này