Functional Reach Test


Tên tiếng Anh:

 • Functional Reach Test
 • Test Vươn Người Chức Năng

Mục đích:

 • Là test đánh giá thăng bằng dự trước (anticipatory balance)
 • Vươn tới đồ vật là một hoạt động chức năng phổ biến nhưng có thể dẫn đến ngã nếu đồ vật nằm ngoài phạm vi an toàn của người đó.
 • Thử nghiệm Vươn tới Chức năng dễ thực hiện và đã được chứng minh là đáng tin cậy và giá trị trên nhiều nhóm bệnh nhân.
 • Test này cũng đã được chứng minh là có khả năng dự đoán té ngã ở người cao tuổi.

Nội dung:

Chuẩn bị Dụng cụ:

 • Thước dây gắn vào tường ở độ cao bằng vai bệnh nhân.

Thực hiện nghiệm pháp:

 • Bệnh nhân đứng cạnh tường có gắn thước đo, hai chân rộng bằng vai.
 • Yêu cầu bệnh nhân nắm tay thành nắm đấm và đưa tay ra trước (gập vai) tạo một góc 90°.
  • Ghi lại số trên thước đo tương ứng với vị trí của đầu xa của xương bàn 3.
 • Yêu cầu bệnh nhân đưa tay về phía trước dọc theo thước đo càng xa càng tốt mà không di chuyển bàn chân hoặc chạm vào tường.
  • Ghi lại số trên thước đo tương ứng với vị trí của đầu xa của xương bàn 3.
 • Tính số inch/cm mà bệnh nhân có thể đạt được, có thể so với các mức bình thường đã xuất bản (chưa có trị số bình thường ở Việt Nam).
 • Vươn người cũng có thể được thực hiện theo hướng bên, ra sau (vai gập 90° nhưng bệnh nhân được hướng dẫn ngả người về phía sau), hoặc khi đang ngồi (được xem là Test vươn người chức năng đã sửa đổi/Modified Functional Reach test).

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là functional-reach-test.png

Xem thêm bài viết:

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này