Thử Cơ Bằng Tay: Duỗi Gối


Tên tiếng Anh:

  • Knee Extension MMT: Thử cơ duỗi gối

Cơ được thử:

  • Cơ tứ đầu đùi: thẳng đùi (Rectus Femoris), rộng trong (Vastus Intermedius), rộng ngoài (Vastus Lateralis), và rộng giữa (Vastus Medialis)

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi, gối gấp, đặt một gối mỏng dưới phần xa của đùi để giữ đùi ở tư thế ngang.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, háng duỗi, gối gấp. Cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay.

Hình ảnh:

Thử cơ duỗi gối, bậc 3
Thử cơ duỗi gối, bậc 4
Thử cơ duỗi gối, bậc 2

Nguồn Video

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này