Giải phẫu thân não 2 phút


Video ngắn ngọn giải phẫu thân não (brainstem) trong 2 phút

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này