KT Tăng Tiến Kháng Trở


Tên tiếng Anh:

  • Resisted Progression

Mục đích:

  • Kỹ thuật kháng trở tăng tiến tập trung vào mức kỹ năng của vận động.

Kỹ thuật:

  •  Kháng trở được sử dụng để gia tăng sức mạnh và sức bền, tạo nhịp độ thời gian bình thường, hoặc củng cố học vận động. Kỹ thuật này có thể được áp dụng trong khi bò hoặc đi. Tiếp xúc bằng tay được chọn tuỳ theo vị trí muốn nhấn mạnh, như thân trên hoặc thân dưới, các chi, xương chậu và bả vai.

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này