C15. Nằm ngửa xoay cổ Pilates

Tên tiếng Anh:

  • Pilates: Neck rolls

Hướng dẫn tập:

  • Nằm ngửa, giữ đầu cổ thư giãn.
  • Thở ra, lăn đầu sang một bên, giữ đầu tiếp xúc với mặt giường/sàn.
  • Hít vào, xoay đầu trở lại tư thế ban đầu.
  • Tiếp tục thực hiện xoay đầu sang bên kia.
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này