Test cơ ngửa

Test cơ ngửa:

Đánh giá bệnh lý cơ ngửa (nhánh sâu của dây thần kinh quay): đánh giá ngửa cẳng tay từ tư thế quay sấp với khuỷu duỗi (chủ động- có kháng) Trong video là thử cơ bằng tay. Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là screen-shot-2020-10-30-at-21.48.27.png

a, tư thế khởi đầu b. ngửa chủ động và c, ngửa có kháng

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này