Nghiệm pháp ngăn kéo trước khớp cổ chân


Test ngăn kéo trước khớp cổ chân

Đánh giá sự lỏng lẻo của dây chằng cổ chân (sên mác trước)

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này