THỬ CƠ GẤP LÒNG CỔ CHÂN

Tên tiếng Anh:

 • Ankle Plantarflexion MMT

Cơ được thử:

 • Cơ bụng chân và cơ dép (Gastrocnemius, Soleus)

Tư thế:

 • Thử cơ chày trước bậc 3, 4: (Do cơ bụng chân mạnh nhất khi gối duỗi và cơ dép mạnh nhất khi gối gập ít nhất 90 độ).
  • Cơ bụng chân: bệnh nhân nằm sấp với gối duỗi và bàn chân thòng qua mép giường, cổ chân gập mu.
  • Cơ dép: bệnh nhân nằm sấp với gối gập 90 độ, cổ chân gập mu.
 • Tư thế thay thế: Đứng một chân với gối duỗi (cơ bụng chân) hoặc gối gập 45 độ (cơ dép)
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở dưới, gối duỗi (cơ bụng chân) hoặc gấp 90 độ (cơ dép), cổ chân gập mu.
 • Sờ cơ bụng chân ở bờ trong hoặc ngoài hố khoeo dưới khớp gối. Sờ cơ dép ở phía ngoài cơ bụng chân ngang đoạn giữa cẳng chân.

Hình ảnh:

Tư thế khởi đầu, cơ bụng chân và cơ dép
Tư thế kết thúc, bậc 3, cơ bụng chân và cơ dép
Thử cơ bụng chân và cơ dép, bậc 4 (kháng trở)
Thử cơ bậc 4, 5, tư thế thay thế cho cơ bụng chân và cơ dép

Lưu ý:

Phân độ thử cơ cho tư thế thay thế (đứng một chân): cho bệnh nhân lập lại động tác nhấc gót chân lên hở sàn.
 • 5= Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua > 6 lần lập lại
 • 4 = Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua 3-5 lần lập lại và những lần sau bị giảm tầm
 • 3 = Giữ gót chân hở khỏi mặt sàn qua chỉ 1 -2 lần lập lại và những lần sau bị giảm tầm.

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này