Ôn lại các cơ vùng vai

Video ôn lại các cơ vùng vai: trình tự

 • Các cơ chóp xoay:
  • Cơ dưới vai
  • Cơ trên gai
  • Cơ dưới gai
  • Cơ tròn bé
 • Cơ tròn lớn
 • Cơ quạ cánh tay (coracobrachialis)
 • Các cơ vận động bả vai:
  • Cơ răng trước
  • Cơ nâng bả vai
  • Cơ trám bé và lớn
  • Cơ thang
  • Cơ ngực bé, cơ dưới đòn (subclavius) và cơ vai móng (omohyoid)
 • Cơ ngực lớn, lưng rộng và cơ delta

 

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này