Các cơ xoay khớp Háng ngắn


Gồm 6 cơ:

  1. Cơ hình lê
  2. Cơ bịt trong’
  3. Cơ bịt ngoài
  4. Cơ sinh đôi trên
  5. Cơ sinh đôi dưới
  6. Cơ vuông đùi

Hôm nay là ngày 19-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này