Các cơ khép háng và dạng háng


Video giải phẫu các cơ khép háng và dạng háng

Các cơ khép háng:

  • Cơ Khép lớn
  • Cơ khép ngắn
  • Cơ khép dài
  • Cơ lược và cơ thon

Các cơ dạng háng:

  • Cơ mông nhỏ
  • Cơ mông nhỡ
  • Cơ căng mạc đùi

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này