Các cơ vặn trong và vặn ngoài bàn chân


Các cơ vặn trong (inversion) cổ chân:

  • Cơ chày sau 
  • Cơ chày trước

Các cơ vặn ngoài (eversion) cổ chân: –

  • Cơ mác ngắn
  • Cơ mác dài,
  • Cơ mác ba

Hôm nay là ngày 06-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này