Nghiệm pháp sợ – Apprehension test


Tên tiếng Anh:

  • Apprehension and Relocation test
  • Nghiệm pháp sợ và chỉnh trật

Mục đích:

  • Là test đánh giá mất vững khớp vai ra trước

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm ngửa.
  • Thực hiện test sợ bằng cách đưa cánh tay dạng 90 độ và xoay ngoài tối đa.
  • Test chỉnh trật được thực hiện bằng cách đặt bàn tay người khám lên đầu trên xương cánh tay và đẩy ra sau.
  • Bệnh nhân cảm nhận sự chỉnh trật hoặc mất cảm giác mất vững.

Dương tính:

  • Dương tính nếu bệnh nhân có cảm giác mất vững (trật khớp) ra trước.

Xem thêm

KHÁM KHỚP VAI. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Hôm nay là ngày 31-05-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này