Bo11. Side step Jack

Tên tiếng Anh:

  • Side step jackl
  • Bước sang bên đánh tay

Mục đích:

  • Là bài tập tốt để khởi động cho tập toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này