Tt51. Chạy vịn tường

Tên tiếng Anh:

  • Run on the wall
  • Chạy tại chỗ vịn tường

Mục đích:

  • Tập toàn thân, đặc biệt các cơ lớn ở chân, phù hợp với tập sức bền tim phổi và tiêu hao năng lượng

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này