Bo52. Tập Burpees

Tên tiếng Anh:

  • Burpees

Mục đích:

  • Là bài tập các cơ lớn toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này