Bo44. Skater jump

Tên tiếng Anh:

  • Skater jump
  • Nhảy trượt băng

Mục đích:

  • Tập toàn thân, đặc biệt các cơ lớn ở chân, phù hợp với tập sức bền tim phổi

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này