Tt46. Star jump


Tên tiếng Anh:

  • Star jump
  • Nhảy hình ngôi sao

Mục đích:

  • Tập toàn thân, đặc biệt các cơ lớn ở chân, phù hợp với tập sức bền tim phổi và tiêu hao năng lượng

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này