Tt22. Bước sang bên và đánh tay

Tên tiếng Anh:

  • Arm Swings With Lateral Steps

Mục đích:

  • Là bài tập khởi động các cơ lớn toàn thân

Nguồn:

  • Leap Fitness

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này