FADIR Test

Tên tiếng Anh:

  • Test chạm FADIR
  • Viết tắt của chữ: Flexion−adduction−internal rotation (Gấp- Khép- Xoay trong)

Mục đích:

  • Là test được sử dụng để đánh giá sự toàn vẹn của khớp, sụn viền… khớp háng

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm ngửa
  • Gấp- Khép- Xoay trong khớp háng
  • Test dương tính khi tái tạo triệu chứng của bệnh nhân
  • Có thể dùng lực ép khớp kết hợp xoay để đánh giá sự toàn vẹn của khớp, sụn viền…

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là test-FADIR-401x400.jpeg

Dương tính:

  • Test dương tính khi tái tạo triệu chứng của bệnh nhân

Xem thêm

KHÁM KHỚP HÁNG. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này