Test sợ xương bánh chè

Tên tiếng Anh:

 • Patellar apprehension test

Mục đích

 • Đánh giá độ vững/lỏng của khớp bánh chè đùi

Kỹ thuật:

 • Đẩy trượt xương bánh chè ra ngoài.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là hJXKwuxFbas53C5Zi6jtHq00KcE9Sjl0lxGRKEraK1rvgSOgOZRS2mZLEMKhYYJZbZEK36uo4tqsagUiiUtVPOHRES3eHQHHGItGmGRK4HpS3GIRxkx9FYvS1Hhca9Of9uAX6OXW=s0

  Dương tính:

  • Dương tính khi bệnh nhân ngăn cản bằng cách co cơ tứ đầu hoặc ngừng test vì sợ trật xương bánh chè.
  • Độ nhạy chỉ 39%.

  Xem thêm:

  0 views

  Hôm nay là ngày 08-12-2022

  Hãy để lại lời bình

  Bạn không thể copy nội dung ở trang này