Nghiệm pháp Galeazzi


  • Nghiệm pháp Galeazzi, còn được gọi là dấu hiệu Allis, được sử dụng để đánh giá chênh lệch chiều dài chi như trong trật khớp háng hoặc loạn sản phát triển khớp háng ở trẻ em,
  • So sánh hai gối khi cho bệnh nhân nằm ngửa gập gối háng. Đánh giá sự ngắn chi tại đùi/cẳng chân (có thể do trật khớp háng, gãy xương hoặc lệch chiều dài xương thực thụ.

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này