G11. Nằm ngửa gập gối chủ động

Tên tiếng Anh:

  • Hamstring Curl Single Leg
  • Trượt gót chân chủ động

Mục đích:

  • Hoạt động cơ gập gối (hamstring)

Hướng dẫn

  • Nằm ngửa duỗi thẳng hai gối
  • Gập một gối đưa trượt gót chân dọc sàn/giường đến mông
  • Lập lại

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này