S24. Đứng kéo dãn xoay trong với gậy

Tên tiếng Anh:

Mục đích:

  • Tăng xoay trong vai

Hướng dẫn tập:

  • Đứng thẳng, và giữ một đầu của một gậy gỗ với tay lành trên đầu, gậy dọc xuống phía sau lưng.
  • Tay đau nắm lấy đầu kia.
  • Tay lành duỗi khuỷu để kéo tay đau lên trên đến mức căng vẫn cảm thấy dễ chịu.
  • Giữ cuối tầm và lập lại

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này