V24. Kéo dãn xoay trong vai với gậy


Tên tiếng Anh:

  • Shoulder internal rotation stretching with stick

Mục đích:

  • Tăng xoay trong vai

Hướng dẫn tập:

  • Đứng thẳng.
  • Giữ một đầu của một gậy gỗ với tay lành trên đầu, gậy dọc xuống phía sau lưng.
  • Tay đau nắm lấy đầu kia của gậy.
  • Tay lành duỗi khuỷu để kéo tay đau lên trên đến mức căng vẫn cảm thấy dễ chịu.
  • Giữ cuối tầm và lập lại

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này