G70. Squat làm mạnh cơ rộng trong


Tên tiếng Anh:

  • VMO strengthening squat. VMO = vastus medialis oblique, cơ rộng trong

Hướng dẫn tập:

  • Tựa lưng vào một quả bóng tập đặt trên tường và đặt một quả bóng nhỏ giữa hai chân của bạn.
  • Ép chặt quả bóng nhỏ khi bạn từ từ thực hiện động tác xổm (squat), đảm bảo hông và đầu gối của bạn thẳng hàng.
  • Chỉ gập gối đến chừng nào bạn cảm thấy thoải mái.
  • Sau đó trở lại vị trí bắt đầu.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này