Lift – off Test

Tên tiếng Anh:

  • Lift – off Test
  • Nghiệm pháp Nâng hở bàn tay

Mục đích:

  • Đánh giá gân cơ dưới vai

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân đặt bàn tay sau lưng. lòng bàn tay hướng ra ngoài;
  • Đánh giá khả năng bệnh nhân nâng bàn tay ra hở ra khỏi lưng (xoay trong).

Dương tính:

  • Không thực hiện được chứng tỏ bệnh lý cơ dưới vai.
  • Dễ lẫn với các cơ khác, chính xác hơn nếu bàn tay được thử có thể đưa đến xương bả vai đối diện.
  • Chính xác hơn cho phần dưới của cơ dưới vai.

Nguồn:

  • Amboss

Xem thêm

KHÁM KHỚP VAI. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

 

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này