Nghiệm pháp Lift – off (nhấc hở bàn tay) cho cơ dưới vai


Tên tiếng Anh:

  • Lift – off Test
  • Nghiệm pháp Nâng hở bàn tay

Mục đích:

  • Đánh giá gân cơ dưới vai

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân ở tư thế đứng, đặt bàn tay sau lưng, lòng bàn tay hướng ra ngoài, nghĩa là xoay trong khớp vai;
  • Yêu cầu bệnh nhân đưa bàn tay hở ra khỏi lưng, tăng mức xoay trong.
  • Nếu bệnh nhân thực hiện được động tác, lập lại với sức cản bằng tay của người khám.

Dương tính:

  • Không thực hiện được động tác hoặc đau, chứng tỏ tổn thương cơ hoặc gân cơ dưới vai.
  • Dễ lẫn với các cơ khác, chính xác hơn nếu bàn tay được thử có thể đưa đến xương bả vai đối diện.
  • Chính xác hơn cho phần dưới của cơ dưới vai.

Nguồn:

  • Amboss

Xem thêm

KHÁM KHỚP VAI. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

 

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này