Nghiệm pháp cúi người ở tư thế đứng


Tên tiếng Anh:

  • Standing flexion test
  • Thuộc nhóm nghiệm pháp sờ.

Mục đích:

  • Phát hiện rối loạn chức năng khớp cùng chậu.

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân đứng thẳng,
  • Người khám ở phía sau bệnh nhân và đặt hai ngón tay cái lên gai chậu sau trên (PSIS).
  • Yêu cầu bệnh nhân từ từ cúi người về phía trước, trong khi người khám quan sát các ngón tay cái đặt trên PSIS.

Dương tính:

  • Nghiệm pháp dương tính nếu ngón cái không ở cùng một mức trong quá trình bệnh nhân cúi gập người và / hoặc khi kết thúc động tác. Bên có chuyển động lớn hơn (về phía đầu) là bên bị bất thường và phát hiện này chứng tỏ rối loạn chức năng khớp cùng chậu.
  • Độ nhạy 17%
  • Độ đặc hiệu 78%
  • Một nghiệm pháp tương tự, thực hiện ở tư thế ngồi gọi là sitting flexion test

Hình ảnh:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là standing-flexion-test-299x400.jpg

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này