Nghiệm pháp Gillet

Tên tiếng Anh:

 • Gillet test
 • Stork test,
 • Marching test.
 • Thuộc nhóm nghiệm pháp sờ.

Mục đích:

 • Phát hiện rối loạn chức năng khớp cùng chậu.

Kỹ thuật:

 • Bệnh nhân đứng thẳng,
 • Người khám đứng và sờ gai chậu sau trên (PSIS) của bên được đánh giá.
 • Ngón cái tay kia đặt trên mỏm gai S2.
 • Sau đó, bệnh nhân nâng chân của bên được thử lên để gập háng 90 độ

Dương tính:

 • Trong chức năng khớp cùng chậu bình thường, PSIS sẽ hạ xuống thấp dưới mức S2.
 • Nếu điều này không xảy ra hoặc PSIS chỉ hạ xuống ở mức tối thiểu, nghiệm pháp dương tính và điều này chứng tỏ rối loạn chức năng khớp cùng chậu.
 • Độ nhạy 43%
 • Độ đặc hiệu 68%

Hình ảnh:

Hình 11. Nghiệm pháp Gillet

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này