Các xương và dây chằng bàn chân sau


 

Xương

  • Các xương ở bàn chân sau, đặc biệt là xương gót

Khớp

  • Khớp dưới sên
  • Khớp sên gót ghe

Dây chằng

  • Dây chằng delta
  • Dây chằng mác gót, dây chằng gian cốt gót sên

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này