Ct41. Các bài tập làm mạnh cơ sấp và ngửa cẳng tay


 

Một số bài tập mạnh cơ cho các cơ sấp và ngửa, bao gồm các bài tập đẳng trường, đẳng trương (đồng tâm và ly tâm).

2 views

Hôm nay là ngày 18-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này