Ct49. Gấp cổ tay với tạ


Tên tiếng Anh:

  • Wrist flexion with a dumbbell

Mục đích:

  • Làm mạnh cơ gấp cổ tay.

Hướng dẫn tập:

  • Đặt cánh tay của bạn trên bàn với lòng bàn tay hướng lên và nắm một quả tạ hoặc chai nước 1-2kg. Bàn tay nên để thỏng ngoài mép bàn để tăng tầm độ tập.
  • Gập cổ tay để nhấc tạ lên.
  • Hạ tạ về tư thế ban đầu
  • (Nếu chỉ tập một chiều, có thể dùng tay kia hạ tay cầm tạ xuống)
  • Lập lại động tác.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này