Ct41. Các bài tập làm mạnh cơ duỗi cổ tay


Bao gồm:

  • Các bài tập đẳng trường
  • Các bài tập động
  • Các bài tập ly tâm

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này