K05. Gập khuỷu thụ động với tay lành


Tên tiếng Anh:

  • Improve elbow flexion standing
  • Cải thiện gập khuỷu ở tư thế đứng

Mục đích:

  • Duy trì vận động khớp khuỷu

Hướng dẫn tập:

  • Ngồi hoặc đứng
  • Tay lành nắm cổ tay đau. Giữ tay đau thư giãn.
  • Dùng tay lành gập khuỷu tay đau đến hết tầm, sau đó duỗi thẳng trở lại.
  • Lặp lại.

Nguồn:

  • Rehab my patient

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này